Postproduktion

Idag är det möjligt för vem som helst att filma, klippa och producera video av hög kvalitet. Tekniken är billigare än någonsin och man kan på nolltid distribuera sitt material via Internet. Kursen Postproduktion är till för de som vill lära sig hur man producerar videomaterial med modern mjukvara och utrustning.

 

Deltagarna får under kursen lära sig att hantera de största programmen för video- och ljudredigering: Avid Media Composer, Avid Pro Tools, Apple Final Cut Pro X och Adobe Premiere Pro CC. Tyngdpunkten i kursen ligger på att lära ut dessa programs verktyg för klippning, ljudläggning, färgkorrektur och effekter – allt med ett effektivt arbetsflöde. Kursdeltagarna får även genomföra inspelningar med kamera, öva på ljudupptagning samt hur man efter redigering exporterar det färdiga materialet för leverans eller publicering på Internet.

 

Undervisningen består av föreläsningar, teori och praktiska övningar i filmklippning och ljudläggning där vi bearbetar material av olika slag: intervjuer, reportage, spelfilm, dokumentär, musikvideo, foundfootage/konstvideo och även elevernas egna material. Beroende på kursdeltagarnas förkunskaper kan man välja att antingen jobba med kortare övningar anpassade för att träna de grundläggande funktionerna, eller en friare uppgift i form av att klippa en kortfilm. Merparten av undervisningen sker på distans, men vi har även ett antal fysiska träffar för att utföra praktiska övningar kring filminspelning och ljudupptagning. Till kursen hör även sex veckors praktik.
Efter kursen kommer deltagarna att behärska programmens grundläggande funktioner tillräckligt väl för att kunna ta en idé från inspelning genom import, klippning, finklippning, effekter och ljudmix och vidare till export och slutleverans.

Postproduktion

 

 

Är du intresserad av en plats eller önskar mer information, vänligen kontakta projektledare Johan Alpmar, johan.alpmar@orca.se